NAŠE PROJEKTY
Dianovum Fit Show


Občianske združenie Dianovum si kladie za cieľ poskytnúť ľuďom s rôznym ochorením čo najväčšie množstvo informácií nielen o svojej chorobe, ale najmä o spôsobe prekonávania vzniknutých ťažkostí a pomôcť im zaradiť sa do normálneho spôsobu života.
V rámci svojich aktivít bolo združenie hlavným organizátorom medzinárodnej akcie Dianovum Fit show.


HLAVNÉ ČINNOSTI

  1. edukačné prednášky orientované pre diabetikov a cvičiteľov – lekári sa na náš podnet začali venovať komunikácii s pacientom (upriamili svoju pozornosť na vysvetľovanie dôležitosti fyzickej aktivity)
  2. príprava a výroba komunikačných materiálov pre cieľové skupiny – príprava časopisu Dianovum a informačných letákov
  3. samotná realizácia cvičenia 27. novembra 2007 v Národnom tenisom centre a jeho monitoring*
  4. vyhodnotenie, archivácia akcie a návrh na prípravu ďalšieho ročníka.

*CVIČENIE

Do cvičenia sa zapojilo 800 účastníkov. Pre cvičiacich bol zabezpečený pitný režim a fit menu. Diabetikom bola meraná hladina cukru v krvi pred cvičením a bezprostredne po ňom. Namerané hodnoty u všetkých potvrdili efekt fyzickej aktivity. Každý diabetik dosiahol cvičením úpravu glykémie. Všetci účastníci podujatia Dianovum Fit show si mohli nechať zmerať cholesterol, krvný tlaka obsah podkožného tuku. Tieto merania zabezpečovali lekári a ostatný zdravotnícky personál.


Partnerom projektu bola Všeobecná verejná nemocnica v Hainburgu.