PROFIL VEREJNÉHO OBSTARAVÁTEĽA


Verejné obstarávania

Zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur financované z fondov EÚ


18. júla 2019 - lehota predĺžená
Realizácia pilotného projektu zavádzania verejnoprospešných technológií do sociálnych služieb.
Predĺžená výzva na predloženie ponuky (217 kB)
Výzva na predloženie ponuky (217 kB)
Príloha číslo 1 k výzve (213 kB)