O NÁS

Dianovum je občianske združenie, ktorého zameraním je:

 • združovanie občanov za účelom zvýšenia povedomia o rôznych ochoreniach (diabetes mellitus, srdcovo-cievne ochorenia...), ich príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách a prekonávanie problémov ľudí postihnutých týmito ochoreniami
 • vytváranie aktivít zameraných na zvýšenie medicínskej gramotnosti širokej verejnosti vrátane detí a mládeže
 • príprava vzdelávacích projektov vo forme edukačných programov pre rôzne skupiny obyvateľstva
 • podpora sociálne slabšej vrstvy obyvateľstva v procese začlenenie sa do normálneho života (komunitné centrá, workshopy, pracovné skupiny...)

Realizáciou rôznych projektov sme získali cenné skúsenosti s vedením a organizovaním projektu, ktoré môžeme použiť ako vzorové prípadové štúdie na riešenie iných projektov v oblasti svojho pôsobenia. Stretli sme sa s overeným systémom realizácie fungujúcim na profesionálnej úrovni. Aplikácia daného systému nám otvorila dvere do sveta koncipovania ďalších, nových projektov, založených či už na báze medzinárodného partnerstva alebo inej formy spolupráce.

Občianske združenie Dianovum bolo aktívne aj v týchto činnostiach:

 • organizovanie edukačných a diskusných stretnutí diabetikov s odborníkmi (Komárno, Levice, Martin, Bratislava)
 • vydávanie monotematických edukačno-informačných brožúr Cvičenie nôh, Rady na dovolenku, Diabetik za volantom
 • Jazda zručnosti – edukačno-zábavné popoludnie pre diabetikov z rôznych krajov Slovenska spojené s poradenstvom diabetológa a ukážkami poskytovania prvej pomoci
 • organizovanie rekondičných pobytov v kúpeľoch
 • vytvorenie cyklu cvičení Dianovum Active, ktoré sa organizovalo pravidelne 1 x do týždňa v období jedného roka
 • v rámci Svetového dňa diabetu sa uskutočnilo meranie glykémie pre verejnosť v obchodných domoch a hypermarketoch Tesco
 • krst maskota (sovy Dianky) v ZOO v Bratislave pre deti trpiace diabetom, ktoré bolo spojené s rôznymi športovými aktivitami.

NÁŠ PRÍSTUP

Plánovanie s ohľadom na SMART ciele

Návrh aktivít a opatrení pre úspech

Vytvorenie inovatívnych výstupov

Zavedenie opatrení do praxe v partnerstve