NAŠE PROJEKTY
Program podpory osôb s rodičovskými povinnosťami


ZHRNUTIE

Občianske združenie DIANOVUM začína v marci realizovať projekt financovaný Európskym sociálnym fondom a Fondom sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia s názvom Program podpory osôb s rodičovskými povinnosťami. Program sa realizuje na v katastrálnom území Banskobystrického kraja, v okrese mesta Rimavská Sobota. Cieľom projektu je vzdelávanie a zapojenie osôb s rodičovskými povinnosťami na trh práce. Trvanie celého projektu je 14 mesiacov, začiatok projektu je 01.03.2010 a koniec projektu je 30.04.2011 v celkovej výške 73 698,72 EUR.
Hlavnou aktivitou projektu je aktivita s názvom „Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami.
Partnerstvá v rámci projektu nie sú.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Osoby po alebo počas materskej alebo rodičovskej dovolenke (matky končiace materskú dovolenku, nezamestnané matky s deťmi, a pod.)

SPÔSOB, AKÝM POMÁHAME

Organizujeme bezplatne kurzy - Jednoduché a podvojné účtovníctvo, personalistika a Práca s PC v meste Rimavská Sobota.. Prístup je individuálny ku každému účastníkovi kurzu nakoľko v triede je max. 13 účastníkov a každý z nich má k dispozícii počítač s príslušenstvom. Po ukončení kurzu každý účastník absolvuje záverečné skúšky, ktoré ak úspešne absolvuje, obdrží certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaný Ministerstvom školstva. Po ukončení kurzov pokračuje 4 dňový kurz „Ako sa zamestnať“, ktorý učí poznať svoje možnosti, hľadať zamestnanie, opísať a prezentovať svoje kompetencie, viesť pracovné interview, aktivizuje a stimuluje vedomie vlastnej účinnosti, odolnosť voči neúspechom, a posilňovať suportívne správanie . Popri absolvovaní kurzov sa každý účastník zúčastní aj tohto kurzu. Kurz je štruktúrovaný len rámcovo, spresnenie obsahu, špecifikácia a výber metód a techník vzdelávania a výcviku vychádza z potrieb konkrétnej skupiny účastníkov.


NÁBOR ÚČASTNÍKOV

Nábory účastníkov do kurzov budú prebiehať priebežne v pobočke občianskeho združenia DIANOVUM, ulica Stavbárov 4222, Rimavská Sobota. V prípade záujmu a ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0948 518 050 alebo nás príďte navštíviť priamo do kancelárie v Rimavskej Sobote na ulici Stavbárov 4222. Tešíme sa na Vás.